Skip to main content

Księgowość dla przedsiębiorców

Dla kogo i kiedy?

Każdy przedsiębiorca, który potrzebuje kompleksowej usługi księgowej znajdzie w Danks ofertę odpowiednią do wielkości firmy i rodzaju działalności, jaką prowadzi. Pełną księgowość w tradycyjnej formie proponujemy przede wszystkim średnim i dużym przedsiębiorcom oraz takim, którzy prowadzą różne rodzaje działalności, mają kilka spółek, łączą różne sposoby działania na rynku. Dzięki długoletniej obecności na rynku i naszemu dużemu doświadczeniu wiemy, że niektóre przedsiębiorstwa muszą korzystać z własnych programów księgowych i dostosowujemy nasze usługi do tych programów. Mniejsze przedsiębiorstwa zapraszamy do korzystania z biura rachunkowego online, czyli bezpiecznej elektronicznej platformy rozliczeń z ZUS i US, które prowadzimy wyłącznie za pośrednictwem sieci, na podstawie dokumentów dostarczanych w postaci elektronicznej.

Nasi klienciBiuro rachunkowe online

Zamiast własnej księgowej

Własna księgowa w małym lub średnim przedsiębiorstwie to z pewnością koszt dużo wyższy niż zlecenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej. Jeśli więc rozważasz zamówienie usług księgowych z tego punktu widzenia, to wybór będzie łatwy. Dodatkowo weź pod uwagę, że jeśli zlecisz obsługę księgowo-podatkową Danks unikniesz problemów wynikających z czasowej nieobecności pracownika zatrudnionego w wypadku choroby, urlopu lub odejścia.

Zamiast działu księgowości

Jeśli planujesz rozwój przedsiębiorstwa, a zatrudniasz jedną księgową, może okazać się, że ilość pracy przekroczy jej możliwości i będziesz musiał myśleć o dodatkowej osobie. Znalezienie osoby z odpowiednimi kompetencjami nie jest łatwe, pochłania czas i koszty. Jeśli zaś zlecisz całą obsługę Danks, to nie będziesz miał tego rodzaju obciążeń.

Kiedy nie wystarcza księgowość on-line

Nie każda firma może korzystać z księgowości on-line, ponieważ niektóre rodzaje działalności wymagają rozbudowanych, skomplikowanych procedur księgowych, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pełnej usługi księgowej. Danks to odpowiedzialna, kompleksowa obsługa księgowo-podatkowa firmy niezależnie od wielkości i profilu działalności.

Zamiast działu kadr i płac

Jeśli zatrudniasz pracowników, to niezależnie od tego czy jest to kilka czy kilkadziesiąt osób, potrzebujesz fachowej obsługi kadrowej. Wydzielenie jej poza strukturę organizacji przekłada się na efektywność twojego biznesu. Outsourcing kadr i płac to z jednej strony duża oszczędność kosztów, a z drugiej – możliwość skupienia się na własnej działalności i swoich celach strategicznych. Oferujemy ci wsparcie w postaci zespołu fachowców wyspecjalizowanych w kalkulacji wynagrodzeń.

Pełna księgowość

 • Rejestracja/aktualizacja danych podmiotów gospodarczych
 • Przygotowywanie ZPK oraz Polityki Rachunkowości
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach handlowych
 • Analiza kont rozrachunkowych
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT, JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie rocznego sprawozdań finansowych.
 • Współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań
 • Sporządzenie raportów okresowych dla zarządu, GUS, NBP
 • Reprezentowanie podatnika przed KAS
 • Analiza zmian kosztów/przychodów
 • Sporządzanie prognoz finansowych
 • Doradztwo podatkowe i finansowe
 • Sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych
 • Indywidualny opiekun państwa firmy

Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Rejestracja/aktualizacja danych podmiotów gospodarczych,
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów PIT
 • Prowadzenie ewidencji dla celów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji PIT, VAT, JPK
 • Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS
 • Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego oraz z tytułu podatku VAT
 • Wyprowadzanie zaległości, kontrola dokumentacji podatkowej oraz sporządzanie korekt
 • Reprezentacja Klienta przed urzędami publicznymi
 • Analiza zmian kosztów/przychodów
 • Sporządzanie prognoz finansowych
 • Doradztwo podatkowe
 • Sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych
 • Indywidualny opiekun państwa firmy

Obsługa Kadrowo-Płacowa

 • Sporządzanie list płac (pracowników, zarządów oraz rad nadzorczych)
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie deklaracji do PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Przesyłanie deklaracji, sprawozdań i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • Kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON,)
 • Reprezentacja przed ZUS, US, GUS, PFRON w sprawach pracowniczych
 • Indywidualny opiekun państwa firmy

Zastępstwo podatnika / Dodatkowe usługi

 • Reprezentacja przed organami skarbowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w zakresie zobowiązań podatkowych
 • Reprezentacja przed ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Kontrole skarbowe i podatkowe prowadzone w siedzibie Danks
 • Kontakty Klienta z administracją podatkową i ZUS ograniczone do minimum
 • Wypełnianie wniosków, druków i formularzy w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, Tarcza Antykryzysowa i Finansowa
 • Korespondencja z organami podatkowymi i bankami
 • Składanie wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu ze zobowiązaniami

Dlaczego Danks?

Ponad 25 lat na rynku

Przez tak wiele lat działalności towarzyszymy naszym klientom w biznesie w coraz to innych warunkach. Zawsze mieliśmy i mamy rękę na pulsie modyfikowanych przepisów podatkowych i zmieniającego się rynku. Te doświadczenia są bezcenne i są największym kapitałem Danks.

Doświadczona, solidna kadra

Nasi specjaliści pracują dla nas i z nami długie lata, bo wypracowaliśmy dobre relacje i ufamy sobie nawzajem. Cięgle zwiększamy nasze kompetencje, wzbogacamy wiedzę – czy to na szkoleniach, czy poprzez zatrudnianie młodych. Aktualne przepisy i nowoczesne technologie to narzędzia, które w rękach profesjonalistów efektywnie wspierają procesy księgowe i kadrowo-płacowe.

Stabilna marka

Nasza długoletnia obecność na rynku to gwarancja stabilnej współpracy. Każde przekształcenie Danks wynikało z rozwoju spółki i ani na chwilę nie zostawiliśmy stałych naszych klientów bez opieki. To jest wartość, którą trudno przecenić, jeśli się szuka solidnego partnera biznesowego.

Wysokie standardy

Zachowujemy najwyższe standardy księgowe, zapewniamy klientom łatwy dostęp do informacji i ponosimy pełną odpowiedzialność materialną w związku z realizacją usługi. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania systemowe i sprawdzone procedury, które gwarantują bezpieczeństwo procesów księgowo-podatkowych i kadrowo-płacowych.

Skontaktuj się z nami