Skip to main content

Relacje inwestorskie

14 października 2010 roku Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. przekształciła się w spółkę akcyjną. Od 17 maju 2011 spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W Strefie akcjonariuszy realizujemy obowiązek informacyjny emitenta i prezentujemy wszelkie dane, powiadomienia i komunikaty, które mogą mieć wpływ na bieżący kurs rynkowy spółki.

Naszą misją jest ciągły organiczny rozwój – warunek wzrostu wartości Danks SA i satysfakcjonujących stóp zwrotu dla naszych akcjonariuszy. Realizacja misji możliwa jest dzięki naszemu zaangażowaniu finansowemu i dzięki wysokiej jakości naszych usług księgowych i finansowych, które stale rozwijamy i dostosowujemy do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

New Connect

Sprawdź aktualne notowania spółki na rynku New Connect.

Akcjonariat i walne zgromadzenia

Zarząd, rada nadzorcza, dokumenty spółki

Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki

Benjamin Franklin

Skontaktuj się z nami