Skip to main content

Usługi doradztwa podatkowego i  finansowego

Dla kogo i kiedy?

Przedsiębiorstwa zmieniają się w wyniku wzrostu, zmian pokoleniowych w zarządach lub w odpowiedzi na to, co się dzieje na rynku. Umowy kupna lub sprzedaży spółek albo inne działania restrukturyzacyjne obejmują zazwyczaj szereg skomplikowanych zagadnień prawnych i finansowych, w tym podatkowych. Prawidłowa ocena sytuacji i efektywne zarządzenie w tych obszarach jest kluczem do powodzenia transakcji, ale wymaga specjalistycznej wiedzy. Jeśli rozważasz przejęcie, fuzję lub podział albo inne przekształcenie firmy, potrzebujesz profesjonalnego doradcy, z dużą wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzaniu tego rodzaju transformacji.

Nasi klienci

Doradztwo przy fuzjach i przekształceniach

 • Badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń
 • Ustalanie rachunkowych skutków transakcji
 • Rekomendacje co do obszarów wymagających dodatkowej analizy (np. podatkowe skutki transakcji, wycena rzeczoznawcy)
 • Zalecenia dotyczące dokumentacji procesowej (np. memorandum informacyjnego wraz z modelem prognoz finansowych)

Restrukturyzacja Firm

 • Szczegółowa analiza poszczególnych transakcji lub procesów restrukturyzacji, w tym umów, wraz z prezentacją podatkowych konsekwencji i kosztów ich przeprowadzenia
 • Analiza ryzyka związanego z daną transakcją lub procesem restrukturyzacji, obejmująca ocenę jego poziomu oraz możliwości skutecznego ograniczenia
 • Kształtowanie struktury transakcji w celu optymalizacji efektów przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego i właścicielskiego

Audyty

 • Due diligence w części dotyczącej finansów
 • Audyt w procesie wyceny przedsiębiorstw
 • Audyt strategiczny, biznesowy lub organizacyjny
 • Audyt systemów kontroli wewnętrznej

Due diligence (Audyt DD)

 • Systemy rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej
 • Przepływy środków
 • Kapitał obrotowy
 • Wyniki i prognozy finansowe
 • Inwestycje, w tym potrzeby i zobowiązania
 • Relacje i rozliczenia spółki z podmiotami powiązanymi
 • Zobowiązania warunkowe i inne – pozabilansowe
 • Potencjalne zagrożenia finansowe, w tym wynikające z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Czym jest audyt Due diligence?

Jest to badanie kondycji finansowej firmy przed sprzedażą, zakupem, przejęciem, fuzją. Pełnie DD obejmuje nie tylko wymiar finansowy, ale również podatkowy, prawny, organizacyjny, a czasem i biznesowy. W finansowym due diligence chodzi o to, aby przedstawić sytuację finansową firmy. Ma to zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zakupie lub przejęciu oraz przy ustaleniu kwoty i warunków transakcji. Usługę może zamówić nie tylko potencjalny nabywca, ale też spółka szukająca inwestora strategicznego.

Due diligence wykonane przez specjalistów Danks S.A. to gwarancja pełnego wsparcia w podejmowaniu decyzji i komfortowej realizacji projektu związanego z nabyciem lub przejęciem przedsiębiorstwa. Na etapie planowania tego szczególnego audytu przestawiamy plan działania z listą wymaganych dokumentów, a po wykonaniu analiz dostarczamy raport z rekomendacją zarządczą we wcześniej ustalonym zakresie.

Dlaczego Danks?

Wysokie kompetencje

Kompetencje są w Danks kluczem doboru pracowników. Każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie, a ich wiedza i doświadczenie to nasz najważniejszy kapitał. Mamy doskonałe know-how, jeśli chodzi o analizę i planowanie w zakresie restrukturyzacji rachunkowej i prawnopodatkowej przedsiębiorstw działających w różnych branżach, a przede wszystkim w przygotowywaniu transakcji połączeń, przejęć, reorganizacji, zbycia i refinansowania.

Precyzyjna diagnoza

Podstawą wysokiej jakości naszych usług jest dopasowanie ich do indywidualnych wymagań, strategii i celów naszych Klientów. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na precyzyjne zadawanie pytań, zdiagnozowanie sytuacji naszych Klientów i przeanalizowanie skutków zmian, które rozważają. Pozwala to na znalezienie najlepszych rozwiązań, które potem z sukcesem wdrażamy w życie.

Gwarancja jakości

Celem każdego naszego działania jest zagwarantowanie tego, że nasze usługi spełniają najwyższe standardy. Profesjonalizm, obiektywizm i etyka biznesu są naszymi najważniejszymi wartościami. Zapewniamy efektywność i bezpieczeństwo transakcji.

Wysokie standardy

Zachowujemy najwyższe standardy księgowe, zapewniamy klientom łatwy dostęp do informacji i ponosimy pełną odpowiedzialność materialną w związku z realizacją usługi. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania systemowe i sprawdzone procedury, które gwarantują bezpieczeństwo procesów księgowo-podatkowych i kadrowo-płacowych.

Skontaktuj się z nami