Skip to main content

Akcjonariat i Walne Zgromadzenia

Akcjonariat

Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta

Imie i nazwisko /nazwa akcjonariusza

Liczba akcji (w szt.)

Udział w kapitale zakładowym (w proc.)

Udział w głosach

Private Capital sp. z o.o.

4.170.479

26,72

%

Akces sp. z o.o.

3.185.000

20,41

%

Jacek Zając

1.892.311

12,13

%

Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o.

1.440.000

9,23

%

Paweł Nowakowski

1.056.000

6,77

%

Investhit sp. z o.o.

995.522

6,38

%

Pozostali

2.867.401

18,36

%

Razem

15.606.713

100,00

%

Walne zgromadzenia

20/10/2023 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

Informacje ogólne

Data: 2023-10-20

Szczegółowy opis

Na dzień 20 października 2023 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 16 listopada 2023 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.606.713 akcji;
2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15.106.712 głosów;
3/ wszystkie akcje w Spółce są akcjami tego samego rodzaju.

20/10/2023 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2023 ROKU

Informacje ogólne

Data: 2023-10-20

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 listopada 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – NWZ 2023 – ogłoszenie.pdf

Danks – NWZ 2023 – projekty uchwał.pdf

Danks – NWZ 2023 – formularz pełnomocnictwa.pdf

31/05/2023 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

Informacje ogólne

Data: 2023-05-31

Szczegółowy opis

Na dzień 31 maja 2023 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.606.713 akcji;
2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15.106.712 głosów;
3/ wszystkie akcje w Spółce są akcjami tego samego rodzaju.

31/05/2023 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU

Informacje ogólne

Data: 2023-05-31

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_ZWZ_2023_-_ogloszenie
Danks_-_ZWZ_2023_-_projekty_uchwal
Danks_-_ZWZ_2023_-_formularz_pelnomocnictwa

01/06/2022 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

Informacje ogólne

Data: 2022-06-01

Szczegółowy opis

Na dzień 1 czerwca 2022 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku:

1/           ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.606.713 akcji;

2/           ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15.106.712 głosów;

3/           wszystkie akcje w Spółce są akcjami tego samego rodzaju.

01/06/2022 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU

Informacje ogólne

Data: 2022-06-01

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_ZWZ_2022_-_ogloszenie
Danks_-_ZWZ_2022_-_projekty_uchwal
Danks_-_ZWZ_2022_-_formularz_pelnomocnictwa

02/06/2021 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

Informacje ogólne

Data: 2021-06-02

Szczegółowy opis

Na dzień 2 czerwca 2021 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 28 czerwca 2021 roku:

1/           ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.606.713 akcji;

2/           ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15.106.712 głosów;

3/           wszystkie akcje w Spółce są akcjami tego samego rodzaju.

02/06/2021 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 ROKU

Informacje ogólne

Data: 2021-06-02

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks_-_ZWZ_2021_-_formularz_pelnomocnictwa.pdf

Danks_-_ZWZ_2021_-_ogloszenie.pdf

Danks_-_ZWZ_2021_-_projekty_uchwal.pdf

18/06/2020 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

Informacje ogólne

Data: 2020-06-18

Szczegółowy opis

W dniu 18 czerwca 2020 r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.:

1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.606.713 akcji;
2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15.106.712 głosów

18/06/2020 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 15 LIPCA 2020 ROKU

Informacje ogólne

Data: 2020-06-18

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 15 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – ZWZ 15.07.2020 – Ogłoszenie o Zwołaniu.pdf
Danks – ZWZ 15.07.2020 -projekty uchwał.pdf
Danks – ZWZ 15.07.2020 – formularz pełnomocnictwa.pdf

24/05/2019 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

W dniu 23 maja 2019 r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 19 czerwca 2019 r.:

1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.606.713 akcji;
2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15.106.712 głosów

23/05/2019 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2019 R. DANKS S.A. (PLDANKS00014)

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego Tadeusza 6 lok. 26 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_projekty_uchwal.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_19_06_19_formularz_pelnomocnictwa.pdf

25/05/2018 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018 ROKU

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok.26 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełno-mocnika.

Załączniki

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_ogloszenie.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_projekty_uchwal.pdf

DANKS_-_ZWZ_-_20.06.2018_formularz_pelnomocnictwa.pdf

25/05/2018 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

W dniu 25 maja 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 20 czerwca 2018 r.:

1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.606.713 akcji;
2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15.606.713 głosów.

01/06/2017 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 R.

Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 13:00, w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączmiki:

Danks – ZWZ 29.06.2017 – ogłoszenie.pdf

Danks S A – ZWZ 29.06.2017 – projekty uchwał.pdf

Danks – ZWZ 29.06.2017 – formularz pełnomocnictwa.pdf

01/06/2017 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

W dniu 01 czerwca 2017 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r.:

1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 15.606.713 akcji;
2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15.606.713 głosów.

22/11/2016 TREŚĆ UCHWAŁ PODJETYCH PRZEZ NWZA SPÓŁKI DANKS S.A. W DNIU 21.11.2016 R.

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 listopada 2016 r.

Treść uchwał znajduje się w załączonym pliku.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

DANKS – NWZA 21.11.2016 – uchwały.pdf

24/10/2016 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „DANKS- EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” S.A. NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2016 R.

Zarząd Emitenta „Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 listopada 2016 roku, na godzinę 10:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks SA -NWZ 21.11.2016 – ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf

Danks SA – NWZ 21.11.2016 – uchwały.pdf

Danks SA – NWZ 21.11.2016 – formularz pełnomocnictwa.pdf

24/10/2016 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

W dniu 24 października 2016 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 21 listopada 2016 r.:

1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.335.485 akcji;
2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.335.485 głosów.

20/07/2016 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

W dniu 20 lipca 2016 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 16 sierpnia 2016 roku:
1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.335.485 akcji;
2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.335.485 głosów.

20/07/2016 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ”DANKS - EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” S.A. NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2016 ROKU

Zarząd ”Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks – NWZ 16.08.2016 – ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf

Danks – NWZ 16.08.2016 – uchwały.pdf

Danks – NWZ 16.08.2016 – formularz pełnomocnictwa.pdf

20/05/2016 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 R.

Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godzinę 9:30, w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks S A – ZWZ 24 06 2016 – ogłoszenie.pdf

Danks S A – ZWZ 24 06 2016 – uchwały.pdf

Danks S A – ZWZ 24 06 2016 – formularz pełnomocnictwa.pdf

20/05/2016 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 4023 § 1 PKT 2 K.S.H.

W dniu 20 maja 2016 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 24 czerwca
2016 roku:
1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.335.485 akcji;
2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.335.485 głosów

25/06/2015 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZGODNIE Z ART. 402(3) § 1 PKT 2 K.S.H.

W dniu 25 czerwca 2015 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 22 lipca 2015 roku:

1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 8.335.485 akcji;
2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 8.335.485 głosów.

25/06/2015 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. NA DZIEŃ 22 LIPCA 2015 R.

Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym infor-muje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 lipca 2015 roku, na godzinę 10:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks S_A_ – NWZ 22_07_2015 formularz pełnomocnictwa.pdf

Danks S_A_ – NWZ 22_07_2015 ogłoszenie.pdf

Danks S_A_ – NWZ 22_07_2015 uchwały.pdf

25/06/2015 OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMITENTA

Zarząd Emitenta informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25.06.2015 r. powzięło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2015 roku do godziny 12.00.
Po przerwie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w siedzibie kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

25/06/2015 TREŚĆ UCHWAŁ PODJETYCH PRZEZ ZWZA SPÓŁKI DANKS S.A. W DNIU 25.06.2015 R.

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r.

Treść uchwał znajduje się w załączonym pliku.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

DANKS ZWZ 25.06.2015 uchwały.pdf

03/06/2015 WPROWADZENIE ZMIAN DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMITENTA NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Berlandise Investments Limited, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku następującej sprawy: podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 7.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014;
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych;
7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych,
8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014;
9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt przedmiotowych uchwały.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt.4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Danks – uchwała żądanie akcjonariusza.pdf

29/05/2015 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015 R.

Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym infor-muje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks S_A_ – ZWZ 25_06_2015 ogłoszenie.pdf

Danks S_A_ – ZWZ 25_06_2015 uchwały.pdf

Danks S_A_ – ZWZ 25_06_2015 formularz pełnomocnictwa.pdf

29/05/2015 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 29 maja 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 25 czerwca 2015 roku:

1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 8.335.485 akcji;
2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 6.973.514 głosów (liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu została pomniejszona o głosy wynikające z akcji własnych posiadanych przez Emitenta)

Skontaktuj się z nami