Skip to main content

Plan rozwoju

Powiedzenie, że kto nie idzie dalej, ten się cofa, jest dziś szczególnie aktualne.  Współczesny świat zmienia tak  szybko, jak nigdy dotąd, a podążanie za rozwojem technologii jest oczywistą koniecznością.

Młodzi ludzie, stawiający  pierwsze kroki z biznesie lub dynamicznie rozwijający swoje przedsiębiorstwa, stanowią coraz liczniejszą grupę wśród klientów firm księgowych i są coraz bardziej świadomi znaczenia prawidłowych i efektywnych finansów w ich działalności gospodarczej. Dla nich naturalnym środowiskiem biznesowym jest internet,  dlatego w Danks stawiamy na systemy wykorzystujące najnowsze technologie cyfrowe. Rozwijamy się w kierunku automatyzacji procesów gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych księgowych.

Budujemy własny system biura rachunkowego online, oparty na imporcie dokumentów przekazywanych  nam przez klientów w postaci elektronicznej. Po odczytaniu przez narzędzie typu OCR i interpretacji  dalej będą one automatycznie księgowane. Powstała  baza danych o transakcjach  klienta będzie źródłem danych dla raportowania  wspierającego zarządzanie firmą.

Ważnym kierunkiem naszego rozwoju jest zapewnienie klientom nie tylko usług księgowych i finansowych, ale kompleksowe wsparcie  ich biznesu w zakresie  obsługi prawnej, a nawet prowadzenia biura. W ramach Wirtualnego biura Danks we współpracy z Pańska Low Office pomagamy założyć i prowadzić spółkę w dogodnej, prestiżowej lokalizacji.

Skontaktuj się z nami