Skip to main content

W 2020 roku wszyscy pracodawcy oraz pracownicy będą musieli odnieść się do tzw. PPK

 

W styczniu kolejni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do utworzenia PPK. O ile w połowie ubiegłego roku musieli to zrobić zatrudniający 250 i więcej pracowników, o tyle teraz przyszła pora na firmy, w których pracuje od 50 do 250 osób. Partycypacja w pierwszej fali była niższa od oczekiwanej i wyniosła 39 proc., a razem z pracowniczymi programami emerytalnymi – 41 proc. Szacuje się, że łącznie do tych dwóch programów zapisało się (choć tak naprawdę to rezygnacja z PPK wymagała wypełnienia formularza) 44 proc. pracowników największych firm – to oficjalne dane PFR, choć obciążone 2-3-proc. błędem statystycznym.

 

Harmonogram przystępowania firmdo PPK

 • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) – 1 lipca 2019
 • od 50 do 249 osób (2 mln) – 1 stycznia 2020
 • od 20 do 49 osób (1,1 mln) – 1 lipca 2020
 • pozostali (5,1 mln) – 1 stycznia 2021

PPK to rządowy program, który ma zapewnić wszystkim jego uczestnikom dodatkowe pieniądze na emeryturze. Zaletą PPK jest przede wszystkim pozyskiwanie tzw. składki z 3 źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa. Do programu może dołączyć każda zatrudniona osoba – zwłaszcza jeśli formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowy zlecenia. Wypłata zgromadzonych na indywidualnym koniec środków jest możliwa po ukończeniu sześćdzisiątego roku życia. Jednorazowo można wypłacić 25% zebranej sumy, a pozostałe 75% należy rozłożyć na min. 120 rat tj. na 10 lat (lub też więcej i dłużej). W przypadku, gdybyśmy chcieli całość środków wypłacić jednorazowo konieczna będzie zapłata podatku dochodowego. To, ile otrzymamy zależne jest od kilku czynników:

 • wysokości naszego bieżącego wynagrodzenia,
 • wysokości wynagrodzenia na przestrzeni przyszłych lat,
 • wysokości wpłat dokonywanych przez pracownika, pracodawcę i państwo,
 • od wieku pracownika – im dłużej będziemy przynależeli do PPK, tym więcej możemy zaoszczędzić.

 

PPK w liczbach

Im dłużej będziemyoszczędzać, tym więcej otrzymamy na emeryturze. Podobnie jest z wysokością pensji oraz wpłat – im wyższe, tym więcej odłożymy. Wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić, ile są w stanie oszczędzić w PPK mogą skorzystać z ogólnodostępnego kalkulatora on-line. Zanim otrzymamy interesujący nas wynik musimy podać takie dane:

 • nasz wiek, w którym chcemy/planujemy przystąpić do PPK;
 • obecne wynagrodzenie brutto;
 • wysokość naszej podstawowej wpłaty miesięcznej;
 • wysokość naszej dobrowolnej wpłaty miesięcznej – jeżeli taką planujemy;
 • wysokość dobrowolnej wpłaty miesięcznej pracodawcy – jeżeli taką będzie wpłacał;
 • wiek, do którego planujemy oszczędzanie w ramach PPK;
 • procentowa wypłata jednorazowa po zakończeniu oszczędzania, którą planujemy uzyskać;
 • planowany okres wypłat pozostałej części środków;
 • zakładaną roczną stopę zwrotu z inwestycji w okresie, w którym będziemy oszczędzać;
 • zakładaną roczną stopę zwrotu w okresie, w którym będziemy wypłacać środki;
 • zakładany roczny wzrost naszego wynagrodzenia.

 

Przykład 1

Oszczędzaniem w ramach PPK zainteresowany jest Pan Piotr – 40-latek, którego obecne wynagrodzenie brutto wynosi 5 tys. zł. Oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej deklaruje on wpłatę dodatkową w wysokości 1% swojego wynagrodzenia brutto. Podobnie jego pracodawca – chce przeznaczyć 1% pensji pracownika jako wpłatę dodatkową. Pan Piotr chce zakończyć oszczędzanie w wieku 60 lat. Planuje wypłatę środków jednorazową na poziomie 25%, a pozostałe 75% chciałby otrzymywać w ratach rozłożonych na 10 lat. Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania wynosi 3,5%, zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat wynosi 2,75%, a zakładany roczny wzrost wynagrodzenia – 2,8%.

Pan Piotr oszczędzając przez 20 lat w ramach PPK może zgromadzić aż 129 335 zł na swoim indywidualnym koncie.

Wypłata jednorazowa = 129 335 x 25% = 32 334 zł

Pozostała część środków = 129 335 zł x 75% = 97 001 zł

Pan Piotr pozostałą część środków chce otrzymywać przez 10 lat, czyli w 120 ratach, a więc co miesiąc otrzyma kwotę w wysokości:

925 zł (uwzględniając roczną stopę zwrotu).

Jeżeli Pan Piotr zdecydowałby się na oszczędzanie w pojedynkę – odkładając tyle samo co zadeklarował w PPK – po tym samym czasie otrzymałby 47 395 zł. Środki wpłacone przez pracodawcę wyniosły niemalże drugie tyle – 39 496 zł, a środki dopłacone przez państwo to 5 050 zł.

 

Przykład 2

Oszczędzaniem w ramach PPK zainteresowana jest 30-letnia Aldona. Jej obecna pensja wynosi 5000 zł brutto. Zarówno ona, jak i jej pracodawca, nie planują wpłacać dodatkowych środków oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej. Aldona chce zakończyć oszczędzanie po ukończeniu 60. roku życia. Środki chciałaby wypłacać w ratach przez 120 lat. Nie planuje żadnej wypłaty jednorazowej. Podobnie jak w poprzednim przykładzie – zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania wynosi 3,5%, zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat – 2,75%, a zakładany roczny wzrost wynagrodzenia – 2,8%.

Aldona – oszczędzając w ramach PPK aż przez 30 lat – może odłożyć kwotę równą 172 641 zł. Nie planuje ona wypłaty jednorazowej, więc jej miesięczna wypłata będzie wynosiła 1 647 zł.

Jeżeli Aldona zdecydowałaby się na oszczędzanie w pojedynkę to odłożyłaby w tym czasie 55 276 zł. Środki dopłacone przez pracodawcę to aż 41 457 zł, a przez państwo 7 450 zł.

Porównując te 2 przykłady widać, że najistotniejszy jest okres, w którym planujemy oszczędzać – im dłuższy, tym więcej uda nam się odłożyć.

 

Wcześniejsza wypłata środków

Powyższe przykłady zakładały oszczędzanie do 60. roku życia i wypłatę środków dopiero po osiągnięciu tego wieku. Jednak wcześniejsza wypłata zgromadzonych oszczędności również jest możliwa. Jedynym minusem takiego rozwiązania jest konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki w wysokości 19%, dodatkowo trzeba zwrócić 30% wpłat dokonanych przez pracodawcę – środki te trafią do ZUS oraz całość dopłat ze strony państwa. Wyjątkami są 2 sytuacje: choroba oraz chęć zakupu mieszkania czy budowy domu. W przypadku choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dzieci (osoby z najbliższej rodziny) możliwa jest wypłata maksymalnie 25% zgromadzonych oszczędności. Co więcej tej kwoty nie trzeba zwracać, a także nie jest ona opodatkowana. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy chcemy pozyskać środki na wkład własny podczas ubiegania się o kredyt na zakup mieszkania czy budowę domu. Możemy wypłacić nawet 100% oszczędności, ale utaj konieczny jest zwrot całości wypłaconych środków. Spłata tych środków musi się rozpocząć nie później niż 5 lat od dnia wypłaty środków. Co więcej spłata ta nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.