Skip to main content

Od chwili pojawienia się pierwszych zapowiedzi o planowanych działaniach rządu, których celem była pomoc dla przedsiębiorców w sytuacji związanej z Covid 19, eksperci Danks informowali swoich klientów o możliwościach korzystania ze wsparcia i podejmowali pierwsze czynności. Dzięki bieżącej znajomości wszystkich programów pomocowych, dofinansowań i ulg oraz dzięki sprawnym i efektywnym działaniom swoich doświadczonych pracowników Danks pomógł 76 klientom, którzy uzyskali wsparcie w ramach tarcz antykryzysowej i finansowej w postaci pożyczek, dofinansowań, dotacji i umorzenia składek na łączną sumę prawie 28 milionów złotych. Dziękujemy za zaufanie, nie ustajemy w wysiłkach, aby w tym trudnym czasie wspierać naszych klientów. W tabeli poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o rodzajach pomocy i pozyskanych kwotach.

Ilość firm

76

Pożyczki z PFR w ramach tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich firm

24 073 534,00 zł

Dofinansowanie do wynagrodzeń z wojewódzkiego urzędu pracy

798 794,75 zł

Dofinansowanie do wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy

389 935,65 zł

Umorzenie składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

1 133 854,05 zł

Pożyczka 5 tysięcy dla samozatrudnionych i mikrofirm + świadczenie postojowe

240 000,00 zł

Dotacje na kapitał obrotowy z PARP

1 282 773,61 zł

RAZEM: 27 918 892,06 ZŁ