Skip to main content

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku ze zmianą daty rozpoczęcia notowania Jednostkowych Praw Poboru, co w konsekwencji prowadzi do wydłużenia oferty publicznej.  
Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 23 października 2015 roku na stronie internetowej: Emitenta – http://www.danks.pl w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty informacyjne oraz Oferującego – www.hftbrokers.pl/dbi.

Zmiana nr 1

Str. 49 Rozdział 3 pkt. 3.11.2. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji serii D, od piątego do dziewiątego wiersza w Tabeli:

Było:

9 listopada 2015 roku
18 listopada 2015 roku    Notowanie Jednostkowych Praw Poboru.

23 listopada 2015 roku    Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.

2 grudnia 2015 roku    Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych.

3 grudnia 2015 roku- 9 grudnia 2015 roku    Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. 

10 grudnia 2015 roku    Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

Jest:

20 listopada 2015 roku
30 listopada 2015 roku    Notowanie Jednostkowych Praw Poboru.

3 grudnia 2015 roku    Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.

14 grudnia 2015 roku    Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych.

15 grudnia 2015 roku- 18 grudnia 2015 roku    Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. 

21 grudnia 2015 roku    Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

Zmiana nr 2

Str. 50 Rozdział 3 pkt. 3.11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje serii D

Było:

Zapisy na akcje serii D będą przyjmowane w terminach od 26 października 2015 roku do 23 listopada 2015 roku.

Jest:

Zapisy na akcje serii D będą przyjmowane w terminach od 26 października 2015 roku do 3 grudnia 2015 roku.