Skip to main content

Zarząd Emitenta informuje, że Zarząd Giełdy zgodnie z Uchwałą Nr 1230/2017 wyznaczył na 25 października 2017 dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.271.228 (pięciu milionów dwustu siedemdziesięciu jeden tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki DANKS – EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 25 października 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLDANKS00014”;

Podstawa prawna:
§4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”