Skip to main content

W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, czyli dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2019 r., podstawowe terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r. przedstawiają się następująco:

Czynność sprawozdawczaDotychczasowy terminNowy (przesunięty) termin
1. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
2. Sporządzenie sprawozdania z działalności
3. Sporządzenie sprawozdania z płatności
31 marca 2020 r.30 czerwca 2020 r. – przesunięcie o 3 miesiące
4. Przekazanie sprawozdania do Szefa KAS przez podatników PIT30 kwietnia 2020 r.31 lipca 2020 r. – przesunięcie o 3 miesiące
5. Sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych wraz zamieszczeniem ich na stronie internetowej
6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
30 czerwca 2020 r.30 września 2020 r. – przesunięcie o 3 miesiące
7. Złożenie sprawozdania do Szefa KAS przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRSostatecznie do 10 lipca 2020 r.10 dni po zatwierdzeniu, ostatecznie do 10 października 2020 r.*
8. Złożenie sprawozdań do KRS
9. Złożenie sprawozdań do MSiG
15 dni po zatwierdzeniu, ostatecznie do 15 lipca 2020 r.15 dni po zatwierdzeniu, ostatecznie do 15 października 2020 r.*

* przesunięcie tych terminów jest konsekwencją nowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego