Skip to main content

Już wkrótce banki współpracujące z Polskim Funduszem Rozwoju rozpoczną przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a całość procesu odbywać się będzie online. Szczegółowe zasady programu oraz wzory dokumentów będą przedstawione po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Informacje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków i bankach uczestniczących w programie ogłoszone zostaną na stronie www.pfr.pl.

Aby przygotować się do złożenia wniosku, należy:

  1. Upewnić się, że bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane firmy, dla której przeznaczone będzie wsparcie.
  2. Sprawdzić, czy wnioskodawca posiada aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana firmy i dysponowania środkami w banku.
  3. Upewnić się, że wnioskujący posiada aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
  4. Sprawdzić, czy firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  5. Przygotować dane finansowe firmy, w szczególności informacje o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
  6. Upewnić się, że firma nie ma zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie, złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.

Deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.