Skip to main content

Danks zaoferuje inwestorom 6 mln akcji serii E. Oczekiwany wpływ w milionach zł zostanie przeznaczony w całości  na rozwój działalności inwestycyjnej Danks.
Emisja zostanie przeprowadzona z prawem poboru. Od 19 grudnia 2016 do 13 stycznia  2017 roku inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. 24 stycznia 2017 r. nastąpi przydział akcji.
Nowa emisja wzmocni kapitały własne Emitenta, będzie mogła kontynuować dynamiczny rozwój, nie tylko Spółki Danks, ale również zwiększyć finansowe zaangażowanie w Spółki zależne oraz nowotworzone oddziały. Pozyskane środki z nowej emisji zostaną  przeznaczone przede wszystkim na działalność inwestycyjną, szeroko rozumianą, związaną obecnie z partycypacją w pozyskanie  dodatkowego wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.
Spółka w nadchodzącym roku planuje składać nowe wnioski o dofinansowanie z udziałem funduszy kapitałowych w ramach nowych projektów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a także Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw ze ściany wschodniej.
Danks ma zamiar podtrzymać w całości politykę niefinansowania działalności inwestycyjnej kapitałem dłużnym.
Największy akcjonariusz Spółki, kontrolowany przez Prezesa Krzysztofa Truchel  Berlandise Investment Limited, zobowiązuje się do objęcia w całości przysługującej mu puli akcji.
Zarząd Spółki liczy, że wzmocnienie kapitałów Emitenta pozwoli w perspektywie 1-3 lat na uzyskanie wpływu ma zarządzanie portfelem przekraczającym kwotę 30 mln zł.
Nasze doświadczenia związane z segmentem inwestycyjnym powinny potwierdzić, że ten nowy obszar działalności Emitenta ma ogromny potencjał, który w dłuższej perspektywie czasu powinien przełożyć się na znaczący wzrost wartości Emitenta, a także na zwrot na kapitale powierzonym Spółce przez akcjonariuszy. Wpływy z emisji nie tylko wzmocnią fundamenty Spółki, ale pozwolą na osiągnięcie efektu skali w działalności inwestycyjnej oraz zwiększą szanse na pozyskanie nowego bezzwrotnego finansowania na rozwój kolejnych projektów w zakresie funduszy kapitałowych i innych.