Skip to main content

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i mikrofirmy (do 9 pracowników) przez 3 miesiące nie zapłacą za swoich pracowników składek. Dla mikrofirm zwolnienie będzie niezależne od spadku przychodów firmy, a dla samozatrudnionych uzależnione od poziomu przychodu (do 15 600 zł). Rozwiązania te są częścią projektu specustawy wdrażającej w życie rządowy pakiet antykryzysowy.