Skip to main content

Bazowa kwota subwencji finansowej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów Mikrofirmy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19. Maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm określa poniższa tabela:

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Maksymalna kwota subwencji finansowej w ramach Programu wsparcia finansowego

Tarcza Finansowa dla MŚP jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz zależy od ich spadku w związku z chorobą COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019 – analogicznie do mechanizmu dla Mikrofirm. Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%. Uzależnienie wysokości subwencji finansowej od wielkości obrotów i skali ich spadków ma na celu:

  • dopasowanie wysokości wsparcia finansowego do skali działalności MŚP; oraz
  • dopasowanie wysokości wsparcia finansowego do sytuacji finansowej i potrzeb płynnościowych przedsiębiorstwa w związku z utratą dochodów na skutek COVID-19.

Średnie i maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla MŚP określa poniższa tabela (scenariusze rozłączne):

Źródło: Bank Ochrony Środowiska