Skip to main content

Raporty okresowe

2023

14/08/2023 RAPORT JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA II KW 2023

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 5/2023
Data raportu: 14/08/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_za_II_KW_2023

31/05/2023 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 4/2023
Data raportu: 31/05/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks – jednostkowy raport roczny 2022
Danks – Sprawozdanie finansowe 2022
Sprawozdanie z badania DANKS 2022
Danks – Sprawozdanie z działalności Spółki 2022

15/05/2023 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2023

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2023
Data raportu: 15/05/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za I kwartał 2023

14/02/2023 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2022

Dane raportu

Typ raportu: bieżący
Numer raportu: 2/2023
Data raportu: 14/02/2023

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty_okresowy_za_IV_kwartal_2022

2022

14/11/2022 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2022

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 10/2022
Data raportu: 14/11/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za III kwartał 2022

16/08/2022 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2022

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 9/2022
Data raportu: 16/08/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za II kwartał 2022

31/05/2022 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 6/2022
Data raportu: 31/05/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks – jednostkowy raport roczny 2021
Danks – Sprawozdanie finansowe 2021
Sprawozdanie z badania DANKS 2021
Danks – Sprawozdanie z działalności Spółki 2021

16/05/2022 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2022

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 5/2022
Data raportu: 16/05/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za I kwartał 2022

14/02/2022 KOREKTA RAPORTU OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2022
Data raportu: 14/02/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowy za IV kwartał 2021 roku. Korekta dotyczy:

– omyłkowej publikacji raportu jako bieżący zamiast okresowy oraz -tytułu – jest raport okresowy za III kwartał 2021 powinno być Raport okresowy za IV kwartał 2021

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty_okresowy_za_IV_kwartal_2021

14/02/2022 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 2/2022
Data raportu: 14/02/2022

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty_okresowy_za_IV_kwartal_2021

2021

15/11/2021 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 8/2021
Data raportu: 15/11/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za III kwartał 2021

16/08/2021 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 7/2021
Data raportu: 16/08/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za II kwartał 2021

31/05/2021 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 4/2021
Data raportu: 31/05/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks – jednostkowy raport roczny 2020.pdf
Danks – Sprawozdanie finansowe 2020 .pdf
Sprawozdanie z badania DANKS 2020.pdf
Danks – Sprawozdanie z działalności Spółki 2020.pdf

17/05/2021 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2021

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2021
Data raportu: 17/05/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za I kwartał 2021

15/02/2021 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 2/2021
Data raportu: 15/02/2021

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty_okresowy_za_IV_kwartal_2020

2020

16/11/2020 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 13/2020
Data raportu: 16/11/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_raport_okresowy_za_III_kwartal_2020.

14/08/2020 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 11/2020
Data raportu: 14/08/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_raport_okresowy_za_II_kwartal_2020.

18/06/2020 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 7/2020
Data raportu: 18/06/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks – jednostkowy raport roczny 2019.pdf
Danks – Sprawozdanie finansowe 2019 .pdf
Sprawozdanie z badania DANKS 2019.pdf
Danks – Sprawozdanie z działalności Spółki 2019.pdf

26/05/2020 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2020

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 5/2020
Data raportu: 26/05/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – Raport okresowy za I kwartał 2020

15/02/2020 KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2020
Data raportu: 15/02/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę – uzupełnienie o prawidłowy załącznik zawierający raport okresowy za IV kwartał 2019 roku, raportu nr 2/2020.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_Korekta_Raport_okresowy_za_IV_kwartal_2019.

14/02/2020 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 2/2020
Data raportu: 14/02/2020

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty_okresowy_za_IV_kwartal_2019

2019

14/11/2019 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 10/2019
Data raportu: 14/11/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_Raport_okresowy_za_III_kw_2019

14/08/2019 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 9/2018
Data raportu: 14/08/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_II_kwartal_2019

23/05/2018 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2018

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 5/2019
Data raportu: 23/05/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks_Jednostkowy_Raport_Roczny_2018

Danks_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018

Danks_Sprawozdanie_Finansowe_2018

Sprawozdanie_z_badania_DANKS_23_05_2019

15/05/2019 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2019
Data raportu: 15/05/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_I_kwartal_2019

14/02/2019 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2018

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 2/2019
Data raportu: 14/02/2019

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_IV_kwartal_2018

2018

14/11/2018 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2018

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 13/2018
Data raportu: 14/11/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_III_kwartal_2018

14/08/2018 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2018

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 12/2018
Data raportu: 14/08/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_II_kwartal_2018

25/05/2018 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 7/2018
Data raportu: 25/05/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Danks_-_Sprawozdanie_bieglego_2017-3

Danks_-_sprawozdanie_finansowe_2017_cz.I-1

Danks_-_sprawozdanie_finansowe_2017_cz.II-2

Danks_-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2017-4

Danks_-jednostkowy_raport_roczny_2017-0

15/05/2018 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 5/2018
Data raportu: 15/05/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_I_kwartal_2018

14/02/2018 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2017

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 2/2018
Data raportu: 14/02/2018

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_za_IV_kwartal_2017-0

2017

14/11/2017 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2017

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 28/2017
Data raportu: 14/11/2017

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_III_KW_2017-0

14/08/2017 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2017

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 23/2017
Data raportu: 14/08/2017

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks_-_raport_okresowy_za_II_KW_2017-0

31/05/2017 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 11/2017
Data raportu: 31/05/2017

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Danks – jednostkowy raport roczny 2016.pdf

Danks – sprawozdanie finansowe 2016.pdf

Danks – sprawozdanie z działalności 2016.pdf

Danks – Opinia 2016.pdf

Danks – Raport 2016.pdf

15/05/2017 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2017

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 9/2017
Data raportu: 15/05/2017

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks – raport okresowy za I KW 2017___.pdf

14/02/2017 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2016

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 3/2017
Data raportu: 14/02/2017

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks – raport okresowy za IV kwartał 2016.pdf

2016

14/11/2016 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2016

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 32/2016
Data raportu: 14/11/2016

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks – raport okresowy za III KW 2016.pdf

16/08/2016 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2016

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 27/2016
Data raportu: 16/08/2016

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks – raport okresowy za II kwartał 2016.pdf

20/05/2016 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 15/2016
Data raportu: 20/05/2016

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Danks – jednostkowy raport roczny 2015.pdf

Danks – sprawozdanie finansowe 2015.pdf

Danks – sprawozdanie z działalności 2015..pdf

Danks – Opinia 2015.pdf

Danks – Raport 2015.pdf

16/05/2016 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2016

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 10/2016
Data raportu: 2016-05-16

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks – raport okresowy za I kwartał 2016.pdf

15/02/2016 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2015

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 4/2016
Data raportu: 15/02/2016

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Danks – raport okresowy za IV_kwartał_2015

2015

13/11/2015 RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 35/2015
Data raportu: 13/11/2015

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks – raport okresowy za III kwartał 2015

14/08/2015 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 23/2015
Data raportu: 14/08/2015

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Danks – raport okresowy za II kwartał 2015

27/05/2015 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 11/2015
Data raportu: 27/05/2015

Szczegółowy opis

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2014.

Ponadto Zarząd Emitenta wskazuje, iż w związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi ustalenia maksymalnej kwoty, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (zgodnie z polityką dywidendową Spółki, o której była mowa w raporcie EBI nr 2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku), zlecił kancelarii prawnej sporządzenie opinii w zakresie sposobu ustalenia maksymalnej kwoty dywidendy, ze szczególnym uwzględnieniem faktu posiadania przez Spółkę akcji własnych. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Danks – sprawozdanie finansowe 2014

Raport DANKS 2014

Opinia DANKS 2014

Danks – sprawozdanie z działalności 2014

Danks – jednostkowy raport roczny 2014

Opinia prawna

15/05/2015 RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 10/2015
Data raportu: 15/05/2015

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport okresowy za I kwartał 2015 r

13/02/2015 RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014

Dane raportu

Typ raportu: okresowy
Numer raportu: 4/2015
Data raportu: 13/02/2015

Szczegółowy opis

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport kwartalny za IV kwartał 2014

Skontaktuj się z nami